Wymagane Dokumenty

Na badanie przez lekarza sądowego proszę przygotować:
  • dowód osobisty
  • wezwanie lub zawiadomienie uczestnika postępowania wystawione przez uprawniony organ
  • posiadaną dokumentację medyczną
  • wyniki badań dodatkowych
  • stosowne zaświadczenia od lekarzy prowadzących, zwolnienia chorobowe

Uwaga pacjenci posiadający zwolnienie lekarskie na druku ZUS ZLA!

Na egzemplarzu dla pacjenta nie kopiuje się symbol jednostki chorobowej wg międzynarodowej klasyfikacji ICD-10.
Przed wizytą u lekarza sądowego należy uzyskać taki numer od lekarza prowadzącego.

Jednocześnie informuję, że druk ZUS ZLA (dawne L-4) jest jedynie poświadczeniem niezdolności do pracy z powodu choroby, co nie jest równoznaczne ze zwolnieniem z czynności prawnych.

Zapraszam również do korzystania z moich pozostałych usług medycznych: www.marekwozniak.com.pl