Wymagane Dokumenty

Na badanie przez lekarza sądowego proszę przygotować:
  • dowód osobisty
  • wezwanie lub zawiadomienie uczestnika postępowania wystawione przez uprawniony organ
  • posiadaną dokumentację medyczną
  • wyniki badań dodatkowych
  • stosowne zaświadczenia od lekarzy prowadzących, zwolnienia chorobowe itp.

Badanie przez lekarza sądowego powinno odbyć się PRZED terminem rozprawy!

Uwaga pacjenci posiadający zwolnienie lekarskie na druku ZUS ZLA!

Na egzemplarzu dla pacjenta nie kopiuje się symbol jednostki chorobowej wg międzynarodowej klasyfikacji ICD-10.
Przed wizytą u lekarza sądowego należy uzyskać taki numer od lekarza prowadzącego.

Jednocześnie informuję, że druk ZUS ZLA (dawne L-4) jest jedynie poświadczeniem niezdolności do pracy z powodu choroby, co nie jest równoznaczne ze zwolnieniem z czynności prawnych.

Zapraszam również do korzystania z moich pozostałych usług medycznych: www.marekwozniak.com.pl, www.vitars.pl